Het bestuur van de ondernemersvereniging heeft de volgende samenstelling:

 

Secretaris

Gerlanda van Dijk
Monnikeweg 11
8822 VA ARUM
tel: 0517 - 641892
info@ondernemersverenigingarum.nl
Penningmeester

Bianca Halman
Koekoekslān 10
8822 WV Arum
tel: 0517 - 642474
info@chtkeukenstudio.nl
Bestuurslid

Klaas Bakker
Bayumerleane 5
8823 SH Lollum
tel: 0517 - 469108
info@slachtehiem.nl
Voorzitter

Douwe Boonstra
Sytzamaweg 52
8822 VD ARUM
tel: 06-20392427
douwe@boonstramakelaardij.nl
Bestuurslid

Hetty Feenstra
Ald Rij 10
8822 WX ARUM
tel: