Door de enorme groei en ontwikkelingen binnen de Arumer bedrijven ontstond er grote behoefte aan een bedrijventerrein. Om de realisatie van dit bedrijventerrein te laten slagen is toen gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Als gevolg hiervan is de oprichting van de Ondernemers Vereniging Arum in 1998 een feit geworden.

De vereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en uiteraard om de contacten tussen de ondernemers onderling te onderhouden en te verbeteren.